FacebookTwitter

Historie

Spectra Electronics heeft een lange historie. Vanaf het moment van de introductie van de Apple II eind jaren zeventig,  was de interesse voor het op machine nivo programmeren van processors gewekt. Naast het bouwen van ingenieuze alarmsystemen met telefoonmelding werd er veel geëxperimenteerd met de opkomende microprocessors.  Met de komst van de trs-80 en de PET werd de overstap gemaakt naar het programmeren in hogere programmeertalen en besturingssystemen. Begin jaren tachtig werd onder de naam 'HLS medische electronica' een aantal vernieuwende en innovatieve projecten gerealiseerd. Het destijds ontwikkelde hypergevoelige weegplatform met een weegresolutie van 5 microgram legde de basis voor Sander Geurts`s onderzoek. Dit onderzoek leidde tot nieuwe behandelmethodes bij orthese-patiënten. Naast dit platform werden diverse apparatuur voor cognitief onderzoek en electromyogram  ontwikkeld, al deze apparatuur werd ingebed in de PDP11 mainframe-computers. Met de start van de Soliddata bedrijven werd  de focus verlegd naar de integratie van mini's ( kleine krachtige mainframes), personal computers en de ontwikkeling van maatwerksoftware. Tegelijkertijd namen ook de projecten met embedded electronica en microcontrollers toe. Veel van de succesvolle projecten tijdens deze jaren vindt u terug tussen onze referenties.  

Vervolgens brak een periode  aan, waarbij de studie HBO informatietechnologie en de universitaire studie systeemarchitectuur leidde tot de freelance ontwikkeling van diverse embedded  electronica projecten en microcontroller-gebaseerde besturingsystemen  met  eigen systeemsoftware.  Ook ontstond een hernieuwde kennismaking met mos en cmos processen, waarmee de relatie tussen het chemische fabricage proces en elektrische eigenschappen van halfgeleiders kon worden aangetoond.

De ontdekking en ontwikkeling van een nieuw en inmiddels gepatenteerd regenererend motorbesturings-concept, heeft gezorgd voor de start van een ingenieursbureau voor embedded en energiezuinige electronica, het huidige Spectra Electronics.