FacebookTwitter

Embedded systemen

Onze  embedded systemen (ook wel ingebedde systemen of geïntegreerde systemen) zijn elektronische ontwerpen waaraan èèn of meer microcomputers of microcontrollers zijn toegevoegd met de bedoeling de werking te optimaliseren of flexibele functionaliteit te bewerkstelligen.

Door de enorme toename van microcontrollers en de gelijktijdige ontwikkeling van de grotere en makkelijker programmeerbare interne geheugens kunnen deze microcontrollers in steeds meer ontwerpen worden toegepast.

Door de enorme ervaring binnen Spectra Electronics op het gebied van machinetaal, zijn we in staat embedded producten te realiseren die qua ontwikkeltijd en prijs nagenoeg gelijk zijn aan conventioneel ontwikkelde  electronica. Binnenkort ziet u op deze site vele reeds ontwikkelde en actuele projecten.