FacebookTwitter

Human interface device

 
Deze engelse term staat voor de interactie tussen mens en machine. Spectra electronics heeft op vele terreinen dergelijke technologie ontworpen en gerealiseerd.  Er zijn voor een aantal deelgebieden te definiëren waarbij de interactie  tussen mens en machine cruciaal zijn voor een optimaal functioneren van mens en/of machine
 

Bedieningen voor gekoppelde processen.

Hierbij valt te denken een bijvoorbeeld het bedienen van de gashendel van een boot of motorfiets. Over het algemeen zijn dergelijke bedieningseenheden gekoppeld aan motoren of machines. Bij dergelijke bedieningen is van belang of ze onder weersinvloeden, binnen of buiten worden gebruikt. Ook kan de plaats en de manier van bedienen : hand of voet bediening van invloed zijn op de  uiteindelijke vormgeving en uitvoering. Een goed voorbeeld zijn de greenwishper joysticks waarbij functioneel ontwerp, hoogwaardige electronica en goede vormgeving leiden tot een goed uitziend functioneel product.
 
 

Personal computers.

Bij alle computerprogramma's is intuïtief gebruik het belangrijkst. Dit houd in dat u zonder daarvoor allerlei cursussen of documentatie tot u te nemen, simpel door voor de hand liggende methodes het betreffende programma of website kunt bedienen.  U begrijpt dat daarvoor veel onderzoek noodzakelijk is naar het menselijk  intuïtieve gedrag. Spectra electronics heeft veel meegewerkt aan cognitief onderzoek naar dit gedrag. Met name binnen de Maartenskliniek en het psychologisch lab van de Radboud universiteit Nijmegen gebeurd erg veel onderzoek op dit gebied. Natuurlijk doen ook grote softwarefabrikanten als microsoft en ibm veel van dergelijk onderzoek. Wij gebruiken in onze benadering van software bediening dan ook zo veel mogelijk de uitgangsgedachten die vanuit wetenschappelijk onderzoek tot stand zijn gekomen.
 

Embedded Apparaten

Steeds meer apparaten worden aangeduid met de term 'smart' . Smart duid veelal op het karakter van een apparaat , dat in vergelijking met zijn voorganger zijn taak  met een grote aantal functies , slimmer of sneller uitvoert. In veel gevallen gebeurt dit doordat er in bestaande apparaten microprocessors zijn ingebouwd die extra functionaliteit of lerend vermogen eraan toevoegen. Het mag duidelijk zijn dat met het toenemen van de functionaliteit en intelligentie  van producten ook de bediening vaak veel moeilijkeriening opzchiening en daardoor ook gebruikersonvriendelijker word.  Door ook hier weer gebruik te makenfunctioneel en cognitief onderzoek van professionele instellingen is het ookmogelijke om juist door het toevoegen van microprocessors, apparaten juist veel inventiever te maken. Spectra Electronics focust op inventief gebruik en intelligente functionaliteit binnen een enkel ontwerp. Ons nieuwste ontwerp van de motorregelaar is een goed voorbeeld van de toepassing van deze techniek. In deze regelaar zijn functionele en vernieuwende aanstuur technieken en de intuïtieve bediening ondergebracht in afzonderlijke  microprocessors. Hierdoor ontstaat en slim en eenvoudig intuïtief te bedienen apparaat.
 

Functionele beperkingen

Bij het fysieke functionele beperkingen kunnen slimme ontwerpen er voor zorgen dat iemand met een gehoor of zicht beperking ofwel het missen van het gehele of gedeeltelijke gebruik van ledematen, toch op een adequate manier apparatuur kan bedienen. Spectra electronics  hiervoor al  veel apparatuur ontworpen. Een goed universeel  voorbeeld van een dergelijk apparaat is de mono selector. Hiermee kan middels èèn enkel functie meerdere functies of apparaten worden bedient. De functie kan bestaan uit zuigen/ blazen ,oog en/of hoofd beweging, stem,  of zelfs het aanspannen van een bepaalde spier of spiergroepen. Ook is er momenteel onderzoek na het kunnen bedienen van apparaten middels denkpatronen en gerichte concentratie. Deze bediening worden veel toegepast binnen de revalidatie geneeskunde.