FacebookTwitter

Motoren

Motoren zijn er in veel verschillende types voor gelijk en wisselstroom. Elke  motor heeft zijn eigen specifieke eigenschappen afhankelijk van mechanische  opbouw , aantal wikkelingen, rotor en het blik pakket. Omdat ieder motortype voor een bepaald toepassing-gebied ontworpen is ,is het belangrijk dat bij het toepassen van een elektromotor goed wordt gekeken naar de eigenschappen van de verschillende motoren.  Motoren kun je het beste duiden als energie converters  die elektrische energie omzetten in mechanische energie. Op deze manier kun je door het meten van het opgenomen elektrisch vermogen ,  het afgegeven koppel (torsie) en  het toerental  berekenen hoe de verhouding is tussen het opgenomen elektrische vermogen en het afgeheven mechanische vermogen. Deze verhouding noemen we het rendement van de motor. Rendementen worden uitgedrukt in procenten =  opgenomen vermogen / afgegeven vermogen x 100 . Door allerlei specifieke motor eigenschappen varieert het rendement van motoren van 60 tot 80 procent. Klik op onderstaande links of foto's voor informatie over toegepaste motoren en hun specifieke kenmerken.