Algemeen

Diverse ontwikkelingen in wetenschap en electronica.

Componenten

Beschrijvingen van bijzondere zaken over bestaande en nieuwe electronica componenten.

Embedded

Beschrijvingen van de ontwikkelingen en technieken rondom de toepassing en programmering van microprocessors.

Motor Control

In deze blog leest u over de ontwikkelingen rondom onze motorregelingen.

Onderzoek

De ontwikkelingen rondom het wetenschappelijk onderzoek en het Solarchallenge project.

Projecten

In deze blog worden de werkzaamheden en voortgang van de nieuwe motorcontroller bijgehouden.

FacebookTwitter

High Power Motor Controller 3-04-2018 in Motor Control


Besturingen van electro motoren met als toepassing het aandrijven van bestaande motor en/of zeilboten zijn sterk in opmars. De bestaande regelaars hebben veelal drie overeenkomsten, te weten :

  • De regelaar/motor combinatie is erg duur.
  • Het rendement van de aandrijving (het hele proces) is slecht.
  • Om een redelijke vaartijd te krijgen zijn veel, zware en dure accu’s nodig.
  • De uitdaging in dit proces :
    het vinden van een oplossing geschikt voor nagenoeg alle gelijkstroommotoren en een besturing waarbij er met zo min mogelijk energie zo lang mogelijk kan worden gevaren.

    Na jaren van onderzoeken, testen ,bouwen, evalueren, programmeren, opnieuw ontwerpen, bouwen, testen, opnieuw programmeren etc. is nu het punt bereikt waarbij de prototypes worden omgesmeed tot echte productie ontwerpen. Wanneer het ontwerp z’n bescherming heeft, gaan we in op de electronica en de programmering.

    Omdat er vele in afwachting zijn van de marktgang van onze produkten kunt u precies meekijken waar en vooral hoever we zijn. Wel lichten we al een tipje van sluier over de vele features en de enorme actieradius met een glimp van de accu’s die u met reguliere regelaars nodig zou hebben. Door toepassing van een voor de branche ongekend energie recovery systeem wordt er geen milliampère verspild.

Spectra Joysticks aangepast voor Curtis regelaars.31-10-2011 in Projecten


Na ons contact met Curtis kregen we keurig de manuals van hun motor regelaars toegezonden. Curtis heeft een groot leveringsprogramma waarbij er diverse regelaars voor allerlei verschillende motortypes worden geleverd. Curtis heeft de gashendel volledig geïntegreerd in de electronica van hun regelaar. Er zijn diverse mogelijkheden, die echter nagenoeg allemaal alleen instelbaar zijn met de programmer van Curtis. De wigwag karakteristiek is echter als standaard in elke regelaar ingebouwd

20111031-234954.jpg
Hierbij is de spanning in de nulstand 2,5 Volt en de grenzen lopen van 0,2 tot 4,8 Volt . Dit is geënt op het aansluiten van een potmeter op 5 Volt, waarbij uiteraard de loper als regelsignaal wordt gebruikt. De potmeters hebben meestal een waarde van 5 of 10 Kilo Ohm. Veel van de gebruikte regelaars worden dan ook geregeld met een potmeter. Curtis heeft echter ook regelunits voor voetbediening waaruit een spanning van 0 tot 5 Volt komt. Echter ook die optie moet, evenals het instellen van marges en de versterking weer worden geprogrammeerd met de Curtis programmer. Natuurlijk is het gebruik van een programmer een bewuste keuze van de fabrikant om instellingen alleen door een dealer te laten doen. Andere regelaar leveranciers zoals Penny and Giles hebben inmiddels besloten om de programmers te vervangen door terminal servers, waarbij je de regelaar via USB of RS232 kan programmeren. Voor onze regelaar hebben we gekozen voor de standaard instelling , zodat er geen programmer nodig is om onze hendel aan te sluiten. De Curtis regelaars reageerden prima op onze geprogrammeerde hendels en voldeden prima aan eisen voor een professionele snelheidsregeling. Kortom, onze hendel kan prima op alle Curtis motorregelaars worden toegepast. Uiteraard is wel de Curtis software patch nodig

Bouwen nieuwe verdeel/voeding unit.25-08-2011 in Onderzoek

VoedingskastEindelijk zijn alle onderdelen binnen en kan de nieuwe voeding en verdeelunit voor de onderzoek- en werkruimte worden geïnstalleerd. Met de nieuwste solid-state relais worden de diverse verdelingen aangestuurd. De oude verdeel kast was uitgerust met normale relais, die inmiddels steeds vaker blijven plakken of eenvoudig dienst weigeren. Bovendien zijn deze verschillende groepen in de nieuwe situatie niet allemaal draadloos bedienbaar maar ook via een eigen webserver vanaf afstand te monitoren en te bedienen. Dezelfde server zal ook de videocamera’s monitoren en de beelden oproepbaar maken vanaf internet. In stappen zal alles worden gemonteerd en aangesloten. Op de foto ziet u de montage plaat van de verdeel/ groepen kast, de andere foto laat de inmiddels bewerkte deur met bedienings- en meetinstrumenten zien. Tijdens de montage fase zal ik regelmatig foto’s maken en publiceren via dit blog danwel via linked of Twitter.

Groen licht voor productie motorcontroller.22-07-2011 in Algemeen

Greenwishper Universele Joysticks

Ontwikkelingen rond het nieuwe regelaar concept.
Zoals veel mensen weten, was er bij mij grote teleurstelling na het moeten opschorten van de productie van de nieuwe regelaar. Nu, bijna een half jaar later,zijn er nieuwe kansen en ontwikkelingen. Medio September wordt er namelijk echt een start gemaakt met de fabricage van mijn regelaarconcept. Door nieuwe contacten, blijvend vertrouwen in de juiste mensen en bovenal een sterk idee is voor mij de mogelijkheid ontstaan om mijn ideeën over een motorregelaar en accumanagement te kunnen realiseren.

Partners en ontwikkelingen

Na een aantal gesprekken met Anton van Wijk over diverse concepten en ideeën bleek al snel dat een mogelijke samenwerking voor ons beide erg nuttig kon zijn. Hij vroeg me dan ook om eventueel met zijn bedrijf te participeren in een reeds lopend innovatie traject voor de moderne jachtbouw.
Aansluitend heb ik een aanvraag ingediend voor subsidie voor de ontwikkeling en productie van de regelaar en het accumanagement systeem.
De subsidie is toegewezen en nu kunnen we van start. Samen met “de Stille Boot”, het bedrijf van Anton van Wijk, zal het regelaarconcept in de praktijk worden beproefd en gaan we collectief oplossingen ontwikkelen voor de behuizing, gebruikers interfaces en accu management.
Door het bijeenbrengen van ideeën en ervaringen van beiden hopen we tot betere, doordachte oplossingen te komen. De daadwerkelijke productie en ontwikkeling van de uiteindelijke regelaar gebeurt samen met Epr uit Nijmegen en Intersill engineering uit Colorado.
Naast dit alles ben ik gevraagd door Hoge School- en Technologie centrum Noord Nederland om enige dagen per week mijn expertise op gebied van duurzame energie, mobiliteit en mosfet technologie in te zetten voor onderzoek, educatie en ontwikkeling in het kader van duurzame mobiliteit .

Productie motorcontroller vertraagt. 5-04-2011 in Algemeen

Na enorm veel onderzoek en heel veel overleg is het eindelijk gelukt om een conceptplan te maken waarmaken. Het unieke aan het concept is de combinatie van programmeerbare en embedded electronica. Hierdoor ontstaat de unieke mogelijkheid om via de software de hardware te wijzigen tijdens de aandrijf of regeneratie momenten. Op een later moment zal ik op dit blog enige unieke specificaties van het Ecologic concept publiceren.

20110405-233939.jpg
Echter tijdens het gesprek waarin we afspraken zouden maken over de verkooprechten, prijs, afname en mogelijke exclusiviteit bleek al snel dat deze partner ondanks de eerdere uitlatingen en suggesties geen enkele bereidheid had om enig financieel risico te dragen. Daarnaast wil hij ook niet meewerken aan het op de markt zetten van de universele gashendel.
Concreet houdt dit besluit in dat de productie van de prototypes van het Ecologic concept wordt opgeschort tot er een nieuwe financiering is gevonden voor de eerste productiereeks, die na het voltooien van de prototypes gefabriceerd kunnen worden.
voor de productie van prototypes voor het Ecologic concept. In het blokschema zie je de diverse modules om het Ecologic concept met al zijn bijzondere kenmerken te kunnen

Bloggen met de IPad30-03-2011 in Algemeen

Enige tijd geleden een IPad aangeschaft om ook tijdens mijn rustige momenten te kunnen werken aan publicaties, presentaties etc. Dus ook geprobeerd om te bloggen. Helaas werkte de web interface via safari of atomic niet goed. Met name het tekst editten ging niet goed. Dat is iets wat nu, na wat instellingen in het setup paneel van wordpress wel goed werkt. Toch is dit editen niet wat je wilt. Op het oog is er geen mogelijkheid tot preview, laat staan invoegen van foto’s etc. Daar zal dan wel weer een duurdere app voor nodig zijn. Maar wellicht zijn er verborgen functies, ik hou jullie op de hoogte.

Test Oled display25-04-2010 in Componenten

1602 lcd compatible oled display Dit op ebay gevonden display werd omschreven als 1602 lcd compatibel oled display. Vanwege het geringe stroom verbruik, de nieuwe technologie en een grote nieuwsgierigheid had ik al langer het plan om te zien of dit type display een goede en betaalbare vervanger zou zijn voor een vfd display.
Inmiddels zijn types die vergelijkbaar zijn met de lcd-displays niet meer gemakkelijk verkrijgbaar. Veel fabrikanten van oled technologie kiezen ervoor om grafische kleuren displays te produceren. Deze display (2 regels 16 karakters) kost een paar tientjes bij Farnell. Voor hobby doeleinden worden er ook op ebay en marktplaats wel zo nu en dan displays aangeboden tegen lagere prijzen
Gezien de omschrijving een gelijke pinning en aansluiting omschreef als de 1602 display, heb ik de display op een 89V52 cpu bordje aangesloten als zijnde een 1602 lcd . Het eerste resultaat leverde niets op, geen enkel teken van leven. Dan nu toch maar de datasheet bekijken ( is de display wellicht al op geblazen ? ) De data uit bijgeleverde sheet leverde niet echt veel antwoorden op. Na de pdf datasheet van de Digikey site te hebben gedownload bleken er wel degelijk verschillen. Jammer, toch net niet helemaal compatibel, pootje 3 (vbc) contrast zou minimaal een spanning van 3 Volt nodig hebben. Na het aanbrengen van een weerstand deler, kwam er leven in het display;
Display aan cpu
Mooie en duidelijke karakters, die met veel daglicht ook prima zichtbaar bleven. Achter een gekleurd venster wordt het verschil met een vdf duidelijk, de duidelijke karakters op de zwarte achtergrond , geven in tegenstelling tot normale leds weinig lichtsterkte. Een doorzichtig venster is dus noodzakelijk. Toch een prachtige opbouw met duidelijke gestoken karakters.oled detailHierbij zie je duidelijk dat de opbouw van de karakters bestaat uit kleine vierkantjes.
Ongelooflijk is de stroomopname, deze display trekt in rust, met deze boodschap op het schermpje slechts 2 mA. Iets wat je natuurlijk niet verwacht bij een display die zoveel leesbaarheid en contrast geeft .
Al met een perfecte display ter vervanging van een normale lcd, ze zijn echter niet meer gemakkelijk te krijgen en ook de prijs varieert nogal. Wat nog steeds onzeker is, is natuurlijk de levensduur, hoewel men op de mobiele telefoon met oled display twee jaar garantie geeft. Al met al wel een aanrader, zeker voor mobiele batterij- en zonnecel toepassingen.

Logic analyzer29-06-2009 in Embedded

logic analyzer                   
In Januari 2009 heb ik deze betaalbare analyzer aangeschaft. Meestal duurt het even voordat je zo’n apparaat dusdanig kunt gebruiken dat de aanschaf zich ook terug betaald. Dit keer was het bijna meteen raak ! Tijdens het testen van het apparaat had ik deze op de I2c bus van een regelaar aangesloten met het idee deze te analyseren met de nieuwe analyzer. Tijdens het meten viel me meteen op dat de snelheid wel erg hoog was. Zo hoog, dat ik het referentie boek erbij haalde en eureka ! De goed werkende bus werkte met een viervoudige snelheid dan was gespecificeerd. Ook vertelde de analyzer waarom het kennelijk goed ging. De error handling werkte om de vier a vijf reeksen en de bus laat zich dan naar buiten toe als goed werkend beschouwen. Ook werkten ineens de I2c eproms die ik als defect had versleten weer als vanouds. Deze eproms (van diverse fabrikanten overigens ) zijn dus wel veel tijdkritischer. Al met een goede aanbeveling om iets dat goed werkt toch eens wat beter te bekijken. De schakeling loopt nauwelijks nog vast en uiteindelijk blijkt de error handling nauwelijks meer te worden ingeroepen. Al met een geslaagde introductie van deze analyzer.